Κοινοπραξία

(Πολωνία)

Το Πολωνικό Κέντρο Γεωργικών Συμβουλών και Κατάρτισης είναι μία ιδιωτική μη κερδοσκοπική εταιρία που παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής σε αγροκτήματα, προωθεί την ανάπτυξη της υπαίθρου και παρέχει ευκαιρίες τυπικής και άτυπης κατάρτισης στον αγροτικό τομέα και στον τομέα της παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αγροτικές περιοχές.

(Ελλάδα)

Με την πεποίθηση ότι η υγεία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, το Ινστιτούτο Prolepsis ηγείται στον τομέα της δημόσιας υγείας σχεδιάζοντας και υλοποιώντας πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς (π.χ. εκπαίδευση, εργασιακός χώρος) που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα πληθυσμιακών ομάδων, όπως παιδιά και έφηβοι, γυναίκες, μετανάστες και ηλικιωμένοι και επαγγελματιών, όπως οι επαγγελματίες υγείας, αλλά και οι σχεδιαστές πολιτικής, άλλοι ΜΚΟ και αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων. Το Ινστιτούτο Prolepsis έχει συμμετάσχει ως συντονιστής ή εταίρος σε περίπου 55 ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα έρευνας, εφαρμοσμένες και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, στοχεύοντας στην προβολή της υγείας και την εκπαίδευση του κοινού, στην αλλαγή πολιτικής και στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Το Ινστιτούτο ενθαρρύνει διεπιστημονικές και διεθνείς συνεργασίες, μέσω της σύστασης δικτύων συνεργασίας όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και στις ΗΠΑ.

(Κύπρος)

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation - CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης, ο οποίος επικεντρώνεται στην προώθηση καινοτόμων κοινωνικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων που μπορούν να επιφέρουν θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις. Το CSI προωθεί τα προγράμματά του με κύριους εταίρους τις δημόσιες υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, οργανισμούς της κοινωνίας των πολίτων, επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρίες, διεθνείς οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ομάδα του CSI αποτελείται από καταρτισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, συντονιστές προγραμμάτων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές τεχνολογίας πληροφοριών. Στους τομείς εμπειρογνωμοσύνης της ομάδας του CSI περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της κοινωνικής ευθύνης, των επιχειρηματικών συμβουλευτικών λύσεων, της έρευνας και της αξιολόγησης. Το CSI αντλεί τεχνογνωσία και δεξιότητες από το ευρύ παγκόσμιο δίκτυό του, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς.

(Αυστρία)

Ο ISEKI-Food είναι ένας ανεξάρτητος ΜΚΟ στον τομέα των τροφίμων. Οι δραστηριότητές του εστιάζουν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ο ISEKI-Food αναπτύσσει και υλοποιεί δραστηριότητες όπως εργασίες διασφάλισης ποιότητας μελετών για τα τρόφιμα, συντονισμός και διαπίστευση αναλυτικών προγραμμάτων και πιστοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης σε διεθνές επίπεδο, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας, προώθηση συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και αρχών, ανάπτυξη μίας κοινότητας ειδικών στον τομέα των τροφίμων και της επικοινωνίας με το κοινό, θέσπιση πλαισίου συμφωνιών μεταξύ εταίρων για την προώθηση της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού, προσφέροντας κίνητρο για την περαιτέρω ανάπτυξη σχετικών έργων, συνεργασίας στην εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας στην τροφική αλυσίδα.

(Λιθουανία)

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Βιομηχανίας Τροφίμων και Εμπορίου του Kaunas προσφέρει πρακτική κατάρτιση υψηλής ποιότητας και πρακτικές διευκόλυνσης σταδιοδρομίας στους τομείς της βιομηχανίας τροφίμων και του εμπορίου. Κύριο μέλημά μας είναι να εξοπλίσουμε τους φοιτητές μας με δεξιότητες αναγκαίες για την εξασφάλιση των επιθυμητών θέσεων εργασίας. Τα μαθήματά μας είναι άρτια σχεδιασμένα και υψηλών προδιαγραφών. Οι εκπαιδευτικοί μας είναι επαγγελματίες και έμπειροι στα πεδία τους.

(Ιταλία)

Η Διεθνής Ακαδημία Ιταλικής Κουζίνας της Lucca έχει πολυετή πείρα στον τομέα της γαστρονομικής κατάρτισης και καταξιωμένο προσωπικό επαγγελματιών, τους οποίους συντονίζει ο σεφ και διευθυντής της Σχολής, Gianluca Pardini. Η Italian Cuisine, με τωρινή έδρα της την καρδιά του ιστορικού κέντρου της Lucca, έχει, κατά καιρούς, φιλοξενήσει επίδοξους μάγειρες από διάφορες χώρες. Είναι, πλέον, σημείο αναφοράς για την κατάρτιση φοιτητών από όλες τις περιοχές της Ιταλίας και του κόσμου.