Νέα

Μάθετε τα τελευταία νέα για το έργο μας!

Ενημερωτικό Δελτίο Ιούνιος 2021

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενίσχυση Ασφαλέστερων και Υγιεινότερων Γευμάτων μέσω της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των Χειριστών Τροφίμων

Ενημερωτικό Δελτίο 2 Ιούνιος 2021

Ενημερωτικό Δελτίο 2

Ενίσχυση Ασφαλέστερων και Υγιεινότερων Γευμάτων μέσω της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των Χειριστών Τροφίμων