Πηγές

1ο Δελτίο Τύπου

1ο

Ενίσχυση Ασφαλέστερων και Υγιεινότερων Γευμάτων μέσω της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των Χειριστών Τροφίμων

Ενημερωτικό δελτίο 1 Ιούνιος 2021

Ενημερωτικό δελτίο 1

Ενίσχυση Ασφαλέστερων και Υγιεινότερων Γευμάτων μέσω της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των Χειριστών Τροφίμων

Ενημερωτικό δελτίο 2 Ιούνιος 2022

Ενημερωτικό δελτίο 2

Ενίσχυση Ασφαλέστερων και Υγιεινότερων Γευμάτων μέσω της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των Χειριστών Τροφίμων

Ενημερωτικό δελτίο 3 Αύγουστος 2023

Ενημερωτικό δελτίο 3

Ενίσχυση Ασφαλέστερων και Υγιεινότερων Γευμάτων μέσω της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των Χειριστών Τροφίμων