Ενότητα 1 Εισαγωγή στα Θρεπτικά Συστατικά και στις Ομάδες Τροφίμων

Last updated: 15 Μαΐου, 2023

Στόχοι της Εκπαιδευτικής Ενότητας

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα πρέπει κάποιος να έχει:

    • Κατανοήσει τα μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά
    • Αναγνωρίσει την σημασία των διαφορετικών μακρο– και μικρο– θρεπτικών συστατικών για την υγεία
    • Τις δεξιότητες και τις γνώσεις να σχεδιάζει υγιεινά γεύματα μαθαίνοντας για τις διάφορες ομάδες τροφίμων και την επίδρασή τους στην υγεία
    • Εξοικειωθεί με ιδέες και συνταγές για να ενισχύσει τη κατανάλωση πιο υγιεινών διατροφικών επιλογών βασισμένων σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης
    • Κατανοήσει τη σημασία της υγιεινής διατροφής στην καθημερινή ζωή

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων