Ενότητα 3 Τροφικές Αλλεργίες

Last updated: 16 Μαΐου, 2023

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση αυτής της Ενότητας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν:

  • Ορισμούς και διαφορά της τροφικής αλλεργίας από την τροφική δυσανεξία
  • Τα βασικά τροφικά αλλεργιογόνα
  • Πολιτικές ενημέρωσης καταναλωτών και επισήμανσης τροφίμων στην ΕΕ
  • Τα βασικά συμπτώματα της τροφικής αλλεργίας
  • Μέτρα πρόληψης της τροφικής αλλεργίας
  • Πρώτες βοήθειες σε άτομα που παρουσιάζουν αλλεργική αντίδραση σε τρόφιμα

Eικόνα από Canva.com

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Περιεχόμενο Κεφαλαίου