Ενότητα 4 Τρανς λιπαρά οξέα

Last updated: 16 Μαΐου, 2023

Μαθησιακοί στόχοι

    • Δομή των τρανς λιπαρών οξέων
    • Πηγές τρανς λιπαρών οξέων
    • Δυσμενείς επιπτώσεις των τρανς λιπαρών οξέων στην υγεία
    • Τρόποι μείωσης των τρανς λιπαρών οξέων στα τρόφιμα

Εικόνα από https://www.foodnavigator.com

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων