Ενότητα 5 Μυκοτοξίνες

Last updated: 16 Μαΐου, 2023

Μαθησιακοί Στόχοι

Οι μυκοτοξίνες είναι μια ομάδα τοξικών δευτερογενών μεταβολιτών που παράγονται από μύκητες. Τις βρίσκουμε σε τρόφιμα και γεωργικά προϊόντα. Ο γενικός στόχος αυτής της ενότητας είναι να περιγράψει τη μόλυνση των τροφίμων από μυκοτοξίνες, τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, τον τρόπο μείωσης της επίδρασης των μυκοτοξινών στα τρόφιμα και τον τρόπο χειρισμού των τροφίμων με μούχλα. Επίσης, αντικείμενο της ενότητας αυτής αποτελεί η αναγνώριση πιθανών μολυσμένων τροφίμων, κυρίως σιτηρών και των προϊόντων με βάση τα σιτηρά, οι κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης, οι επιπτώσεις από την κατάποση μυκοτοξινών, ιδίως αφλατοξινών, και οι διαδικασίες χειρισμού των τροφίμων για τη μείωση των μυκοτοξινών.

Με την ολοκλήρωση αυτής της Ενότητας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Κατανοούν τι είναι οι μυκοτοξίνες.
  • Κατανοούν γιατί οι μυκοτοξίνες αποτελούν πρόβλημα και να προσδιορίζουν τις κύριες ευάλωτες ομάδες τροφίμων.
  • Κατανοούν πώς μπορεί να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος από τις μυκοτοξίνες και να μειωθεί ο κίνδυνος στα προϊόντα διατροφής.
  • Κατανοούν πώς να χειρίζονται τα τρόφιμα με ορατή μούχλα.
  • Εξοικειωθούν με το Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μυκοτοξίνες.
  • Κατανοούν τις μελλοντικές προοπτικές για την πρόληψη των μυκοτοξινών.

Μούχλα στα νεκταρίνια. Αναπτύχθηκε σε λιγότερο από 24 ώρες.

Πηγή Ίδια εργασία

Συγγραφέας Simon A. Eugster

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Περιεχόμενο Κεφαλαίου