Ενότητα 7 Κατευθυντήριες γραμμές για την υγεία και την ασφάλεια κατά τη διάρκεια εστιών τροφιμογενών νόσων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

Last updated: 17 Μαΐου, 2023

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να:

  • γνωρίζουν τροφιμογενείς νόσους
  • προβλέπουν τα συμπτώματα νόσων
  • γνωρίζουν τις απαιτήσεις υγιεινής για τους χειριστές τροφίμων
  • γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες υγιεινής που καθιστούν το φαγητό ασφαλές
  • γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν εργαλεία διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων
  • συμμορφώνονται με τους περιορισμούς για τις εγκαταστάσεις εστίασης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (COVID-19).

Εικόνα από freepik.com