Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα μακροθρεπτικά συστατικά

Με την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου, κάποιος θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Προσδιορίσει τα κύρια μακροθρεπτικά συστατικά
  • Προσδιορίσει τις κύριες υποκατηγορίες των μακροθρεπτικών συστατικών
  • Αναγνωρίσει τις κύριες διατροφικές πηγές κάθε μακροθρεπτικού συστατικού