Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή στα μικροθρεπτικά συστατικά

Με την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου, κάποιος θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Ξεχωρίσει τις διάφορες βιταμινών και μετάλλων και να μπορεί να αναφέρει μερικές από τις πηγές τους.
  • Κατανοήσει πώς αυτά τα μικροθρεπτικά συστατικά μπορούν να επηρεάσουν την υγεία μας.
  • Ονομάσει μερικές ουσίες που μπορούν να βελτιώσουν την υγεία σε διάφορες καταστάσεις.