Ασκήσεις
1 παιχνίδια γνώσεων

Κεφάλαιο 4 Πώς να χειρίζεστε τα τρόφιμα με μούχλα;

Μουχλιασμένα νεκταρίνια

Πηγή: WikiCommons. Η εικόνα δημιουργήθηκε και μεταφορτώθηκε από τον Roger McLassus.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moldy_nectarines.jpg

Περιεχόμενο Κεφαλαίου
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα