Ασκήσεις
1 παιχνίδια γνώσεων

Κεφάλαιο 6 Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και προοπτικές για την πρόληψη των μυκοτοξινών στα τρόφιμα

Ζημιά από σήψη σταχύων σε καλλιέργειες ενσιρωμένου αραβοσίτου (Huron 2020). Η λευκή και ροζ μούχλα προκαλούνται από το Fusarium graminearum και το Gibberella zeae (αριστερά). Η πράσινη μούχλα είναι αποτέλεσμα του Penicillium spp. (δεξιά). Φωτογραφίες από: Harkirat Kaur, MSU.
Πηγή: https://www.canr.msu.edu/news/mycotoxins-in-michigan-corn-silage-2019-20-data-and-call-for-2021-samples