Θέμα 1 Γενικός Ορισμός της Ασφάλειας Τροφίμων

Η ασφάλεια τροφίμων είναι το σύνολο των κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται και των ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιούνται σε κάθε στάδιο της παραγωγής και της κυκλοφορίας τροφίμων, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία του καταναλωτικού κοινού. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) ορίζει την Ασφάλεια Τροφίμων ως «τη διασφάλιση ότι τα τρόφιμα δε βλάπτουν τον καταναλωτή, όταν αυτά παρασκευάζονται ή/και καταναλώνονται κατά τον προβλεπόμενο τρόπο». Η πρόσβαση σε επαρκή, ασφαλή και διατροφικά κατάλληλα τρόφιμα είναι απαραίτητη για τη ζωή και την καλή υγεία των ανθρώπων (Postupolski, 2020). Ο όρος ασφάλεια των τροφίμων αναφέρεται στον χειρισμό, την παραγωγή και την αποθήκευση τροφίμων με τρόπο που μειώνει τον κίνδυνο τα άτομα να προσβληθούν από τροφιμογενείς νόσους. Ο βασικός της στόχος είναι να διασφαλίσει ότι τα τρόφιμα είναι ασφαλή για ανθρώπινη κατανάλωση υπό κατάλληλες συνθήκες (Urbaniec, 2020). Αποτελεί, επίσης, ένα ζήτημα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, που αγγίζει ένα ευρύ φάσμα τομέων της καθημερινής ζωής (AIFS, 2021).

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization, 2022) τονίζει ότι η ασφάλεια των τροφίμων, η διατροφή και η επισιτιστική ασφάλεια είναι στενά συνδεδεμένες. Τα μη ασφαλή τρόφιμα δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο ασθενειών και υποσιτισμού, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (βρέφη, μικρά παιδιά, εγκύους, ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενες παθήσεις). Εκτός από την επισιτιστική και διατροφική ασφάλεια, ένας ασφαλής επισιτιστικός εφοδιασμός υποστηρίζει και τις οικονομίες των χωρών, το εμπόριο και τον τουρισμό, ενισχύοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου τροφίμων, η συνεχής αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, η κλιματική αλλαγή και τα ταχέως μεταβαλλόμενα συστήματα τροφίμων έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ως βασικό στόχο να ενισχύσει την ικανότητα πρόληψης, ανίχνευσης και αντιμετώπισης των απειλών της δημόσιας υγείας που σχετίζονται με τα μη ασφαλή τρόφιμα, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο (στο ίδιο).

Εικόνα από Canva.com