Θέμα 1 Εισαγωγή

 • Τα μικροθρεπτικά συστατικά είναι απαραίτητα στη διατροφή μας αλλά σε μικρότερες ποσότητες από τα μακροθρεπτικά συστατικά.
 • Παραδείγματα μικροθρεπτικών συστατικών είναι οι βιταμίνες, τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία
 • Οι βιταμίνες είναι οργανικές ενώσεις που απορροφώνται στο έντερο και δεν μπορούν να συντεθούν μόνες από τον οργανισμό
  • Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες βιταμινών ανάλογα με τη διαλυτότητά τους στο νερό.
  • Εάν μια βιταμίνη είναι διαλυτή στο νερό, ονομάζεται υδατοδιαλυτή.
  • Εάν μια βιταμίνη είναι αδιάλυτη στο νερό, ονομάζεται λιπιδιαλυτή.
 • Τα μέταλλα κατηγοριοποιούνται με βάση τη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη.
  • Εάν απαιτούνται >100 χιλιοστόγραμμα, ονομάζονται κύρια μέταλλα
  • Διαφορετικά (<100 χιλιοστόγραμμα), ιχνοστοιχεία