Θέμα 1 Εισαγωγή

  • Τι διατροφικές συνήθειες πρέπει να υιοθετούμε για να μένουμε υγιείς;
  • Πώς επιλέγουμε;
  • Ποιες επιλογές είναι οι πιο υγιεινές και πόσο πραγματικά επηρεάζουν τη ζωή μας;

Μέσω αυτής της ενότητας, μπορεί κανείς να κατανοήσει τα διατροφικά ζητήματα κατά το σχεδιασμό ενός μενού ή το μαγείρεμα

Αρχικά, ας συζητήσουμε τη σημασία του φαγητού γενικά:

Το φαγητό είναι απαραίτητο για τη ζωή:

  • Προώθηση υγιεινού τρόπου ζωής
  • Πρόληψη της νόσου