Ασκήσεις
1 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 1 Εισαγωγή

Μπορεί να εκτεθούμε σε μυκοτοξίνες είτε άμεσα με την κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων είτε έμμεσα από ζώα που τρέφονται με μολυσμένες ζωοτροφές. Ιδιαίτερα η κατανάλωση κρέατος, γάλακτος και αβγών από μολυσμένα ζώα μπορεί να ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Οι επιδράσεις των τροφιμογενών μυκοτοξινών είναι οξείες και εμφανίζονται συμπτώματα σοβαρής ασθένειας σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά από την κατανάλωση των μολυσμένων προϊόντων διατροφής.

Βίντεο από: Science Insider

Ορισμένες μυκοτοξίνες που εμφανίζονται στα τρόφιμα συσχετίζονται με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία, συμπεριλαμβανομένης της πρόκλησης καρκίνων και της ανοσολογικής ανεπάρκειας. Αυτές οι επιδράσεις εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως οι τοξικολογικές ιδιότητες της ουσίας, τα ατομικά χαρακτηριστικά του καταναλωτή, η διάρκεια της έκθεσης, αλλά και η πιθανή αλληλεπίδραση με άλλες μολυσματικές ουσίες. Ωστόσο, από όλες τις μυκοτοξίνες που ανακαλύφθηκαν μέχρι σήμερα, μόνο λίγες έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Πηγή: Azam, M., Ahmed, S., Islam, M., Maitra, P., & Yu, D. (2021). Critical assessment of mycotoxins in beverages and their control measures. Toxins, 13(5), 323.