Ασκήσεις
1 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 1 Ελαχιστοποίηση των κινδύνων κατά την παραγωγή

Η παρουσία των μυκοτοξινών δεν μπορεί να αποφευχθεί εντελώς, αλλά μπορούν να εφαρμοστούν πολλά μέτρα με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπέδων και της έκθεσης σε μυκοτοξίνες σε διάφορα στάδια στην ανθρώπινη και ζωική τροφική αλυσίδα. Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν στρατηγικές πριν και μετά τη συγκομιδή, βέλτιστες πρακτικές κατά τη φυτική παραγωγή, αποθήκευση και μεταποίηση, ρυθμιστικά μέγιστα επίπεδα για ορισμένες μυκοτοξίνες, προγράμματα ελέγχου και, τέλος, διατροφικές διαδικασίες. 

Η πρόληψη των μυκοτοξινών αποτελεί μεγάλη πρόκληση και μπορεί να γίνει σε διαφορετικά στάδια. 

Η πρωτογενής πρόληψη πρέπει να ξεκινά με τη λήψη προληπτικών μέτρων πριν από την προσβολή από μύκητες και την παραγωγή μυκοτοξινών, προσαρμόζοντας τις ακατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες και τις συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη των μυκήτων στις καλλιέργειες.

Σε δεύτερη φάση, μπορεί να χρειαστεί παρέμβαση μετά τη συγκομιδή. Εάν αρχίσουν να αναπτύσσονται μύκητες, θα πρέπει να προβείτε στην εξάλειψη και απομάκρυνση των μολυσμένων προϊόντων, στην εκ νέου ξήρανση των σπόρων, στον καθαρισμό της επιφάνειας με βούρτσες ή στην ταξινόμηση των φιστικιών με τη χρήση τεχνολογίας λέιζερ που θα έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση των μολυσμένων με αφλατοξίνη φιστικιών [18].

Τέλος, τα προϊόντα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και επιπέδων υγρασίας.

Μούχλα σε φράουλες. Η εικόνα δημιουργήθηκε και μεταφορτώθηκε από τον Leung Cho Pan. Δημιουργός: Leung Cho Pan, με άδεια από το Canva.