Θέμα 1 Υποχρεωτικές Πτυχές της Ασφάλειας των Τροφίμων στην ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλειας Τροφίμων περιλαμβάνει μερικά από τα αυστηρότερα πρότυπα ασφαλείας παγκοσμίως (EC, χ.χ.3). Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα Τρόφιμα, που θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 2002, διασφαλίζει το δικαίωμα των καταναλωτών σε ασφαλή τρόφιμα και αληθείς πληροφορίες (EC, χ.χ.). Στόχος αυτών των κανονισμών είναι να προστατεύσουν τους καταναλωτές και να τους βοηθήσουν να κάνουν συνειδητές επιλογές κατά την αγορά τροφίμων (στο ίδιο).

Σύμφωνα με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕU, 2020), οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων οφείλουν να «[…] παρουσιάζουν υποχρεωτικά τις πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια, τα λιπαρά, τα κορεσμένα λιπαρά, τους υδατάνθρακες, τα σάκχαρα και το αλάτι στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας στα προσυσκευασμένα μεταποιημένα τρόφιμα».

Ο κανονισμός της ΕΕ αριθ. 1169/2011 επικεντρώνεται στη θέσπιση ενός συνόλου κανόνων σχετικά με τις ευθύνες των επιχειρήσεων τροφίμων και τα πρωτόκολλα ενημέρωσης και επισήμανσης, προκειμένου να διασφαλίσει τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ο κανονισμός αυτός ισχύει παράλληλα με τους εθνικούς κανονισμούς των κρατών μελών της ΕΕ.

Εικόνα από Canva.com

Συσκευασία τροφίμων

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ (EC, χ.χ.), οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει να παρέχουν στους καταναλωτές τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα προσυσκευασμένα τρόφιμα:

  • Ονομασία τροφίμου
  • Κατάλογος συστατικών (όλων των συστατικών σε φθίνουσα σειρά βάρους, όπως καταγράφηκε τη στιγμή της χρήσης τους για την παρασκευή του τροφίμου και των αλλεργιογόνων)
  • Ποσότητα ορισμένων συστατικών
  • Καθαρή ποσότητα του τροφίμου
  • Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας
  • Οδηγίες αποθήκευσης και/ή χρήσης
  • Όνομα και διεύθυνση του υπευθύνου της επιχείρησης τροφίμων
  • Χώρα προέλευσης
  • Κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος (για ποτά που περιέχουν περισσότερο από 1,2% κ.ό.)
  • Διατροφική δήλωση

Για τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα, οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα είναι επίσης υποχρεωτικές.

Εικόνα από Canva.com