Θέμα 2 Επιπτώσεις των ακρυλαμιδίων στην υγεία

Μετά τη πρόσληψη του, το ακρυλαμίδιο απορροφάται από τον γαστρεντερικό σωλήνα και διαμοιράζεται σε όλα τα όργανα όπου μεταβολίζεται εκτενώς (European Food Safety Authority, n.d.-a). Το γλυκαμίδιο είναι ένας από τους βασικούς μεταβολίτες από αυτή τη διαδικασία, ο οποίος αντιδρά άμεσα με το DNA ώστε αυξάνει την ανησυχία μας για πιθανή γενοτοξικότητα (Points, 2017). Αρκετές μελέτες σε ζώα έδειξαν ότι το ακρυλαμίδιο μπορεί να προκαλέσει γενετικές μεταλλάξεις και κακοήθεις όγκους (European Food Safety Authority, n.d.-a).

Το ακρυλαμίδιο είναι επίσης γνωστό για την νευροτοξικότητα στον άνθρωπο και υψηλά επίπεδα έκθεσης μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα όπως μούδιασμα στα χέρια και τα πόδια (Lawley et al., 2012). Γενικά τα συμπτώματα της νευροτοξικότητας στους ανθρώπους είναι η χαρακτηριστική αταξία, η αδυναμία των σκελετικών μυών, η απώλεια βάρους, το πρήξιμο των άκρων και η εκφύλιση των αξόνων του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος (Rifai & Saleh, 2020). Προ- και μετά-νεογνική ανάπτυξη και βλαβερές επιπτώσεις στην αναπαραγωγική ικανότητα των αρρένων, έχουν επίσης αναφερθεί (European Food Safety Authority, n.d.-a). Παρόλα αυτά είναι κάπως απίθανο, τα επίπεδα που βρίσκονται στα τρόφιμα να δημιουργήσουν επαρκή έκθεση ώστε να προκαλέσουν νευρολογική καταστροφή ή αναπαραγωγική τοξικότητα (Lawley et al., 2012).