Ασκήσεις
1 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 2 Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το θέμα με τις μυκοτοξίνες δημιουργεί ανησυχία για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων, καθώς αποτελούν σημαντικό ζήτημα για το εθνικό και το διεθνές εμπόριο. Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να συνεργάζονται για τον καθορισμό ορίων ως προς την περιεκτικότητα των τροφίμων και των ζωοτροφών σε μυκοτοξίνες και να εναρμονίζουν τα πρότυπα σε όλον τον κόσμο, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την ασφάλεια των καταναλωτών, αλλά και τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο της εναρμόνισής αυτής.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) αξιολογεί τακτικά τον κίνδυνο από τις μυκοτοξίνες και παρέχει συμβουλές για ελέγχους με στόχο τη μείωση της έκθεσης των καταναλωτών σε αυτές. Η EFSA διαθέτει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις μολυσματικές προσμείξεις (CONTAM) με στόχο την παροχή επιστημονικών συμβουλών για προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα και ανεπιθύμητες ουσίες, όπως φυσικές τοξικές ουσίες, μυκοτοξίνες και μη επιτρεπόμενες ουσίες.

Τα μέλη της επιτροπής CONTAM είναι επιστήμονες από όλη την Ευρώπη με εξειδίκευση στη χημεία, στην αξιολόγηση της έκθεσης, στην ανθρώπινη και κτηνιατρική τοξικολογία (ως προς την αξιολόγηση κινδύνου των χημικών ουσιών, στις τοξικολογικές δοκιμές σε πειραματόζωα, στην επιδημιολογία, στη στατιστική και στη διατροφή των ζώων (αξιολόγηση της έκθεσης των ζώων).

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής θέτει όρια για τα μέγιστα επίπεδα μυκοτοξινών στα τρόφιμα, που είναι πολύ χαμηλά λόγω της σοβαρής τοξικότητάς τους.

Μερικά παραδείγματα των υφιστάμενων ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μυκοτοξίνες είναι τα εξής:

  • Τα μέγιστα επίπεδα για τις αφλατοξίνες κυμαίνονται από 0,025 έως 15 μg/kg (ένα μg ισοδυναμεί με ένα δισεκατομμυριοστό του κιλού) σε διάφορους ξηρούς καρπούς, σιτηρά, αποξηραμένα σύκα, μπαχαρικά, γάλα και παρασκευάσματα για βρέφη.

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής θέτει όρια για τα μέγιστα επίπεδα μυκοτοξινών στα τρόφιμα, που είναι πολύ χαμηλά λόγω της σοβαρής τοξικότητάς τους.

Μερικά παραδείγματα των υφιστάμενων ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μυκοτοξίνες είναι τα εξής:

  • Tο μέγιστο όριο για πατουλίνη σε χυμό μήλου ή σε στερεά προϊόντα από μήλο κυμαίνεται από 10 έως 50 μg/Kg
Δημιουργός: Bruno Glätsch
Πηγή https://pixabay.com/photo-1584168/