Ασκήσεις
1 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 3 Μούχλα τροφίμων που δεν παράγει μυκοτοξίνες

Μύκητας που αναπτύσσεται σε φλούδα πορτοκαλιού
Δημιουργός: Garnhami
Rhizopus stolonifera

Ορισμένοι τύποι μούχλας σχετίζονται με την αλλοίωση των τροφίμων χωρίς να παράγουν μυκοτοξίνες, για παράδειγμα οι νηματοειδείς μύκητες του γένους Rhizopus spp.

Το Rhizopus stolonifer είναι η κοινή μούχλα του ψωμιού, αλλά προκαλεί επίσης αλλοίωση των φραουλών και άλλων φρούτων και λαχανικών, συνήθως κατά την αποθήκευση μετά τη συγκομιδή.

Η ΜΟΥΧΛΑ μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη!

Η μούχλα μπορεί επίσης να παράγει φυσικές ενώσεις με βιολογική δραστηριότητα.

Αρκετές θεραπευτικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΗΣ (παράγεται από το Penicillium notatum)

Πηγή: WorthPoint, lot of 4 vintage medicine bottle tubes penicillin g abbott labs use in aerohalor. https://www.worthpoint.com/worthopedia/lot-vintage-medicine-bottle-tubes-1481534427
Κονιδιοφόρο Penicillium sp
Πηγή: Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Penicillium_sp._conidiophore.jpg
Penicillium notatum
Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια Britannica. https://www.britannica.com/science/penicillin#ref33693

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ που ανακαλύφθηκε και ένα από τα πλέον διαδεδομένα.

Ο καθηγητής Alexander Fleming εργάζεται στο εργαστήριό του στο Νοσοκομείο St Mary’s του Λονδίνου
Υπουργείο Πληροφοριών, Φωτογράφος από το Τμήμα Φωτογραφίας, ελεύθερη χρήση, μέσω Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Penicillin_Past,_Present_and_Future-_the_Development_and_Production_of_Penicillin,_England,_1944_D17802.jpg

Άλλα είδη μούχλας χρησιμοποιούνται για την παραγωγή διαφορετικών τυριών.

Ροκφόρ (Penicillium roqueforti)

Πηγή: Wikimedia Commons: από Dominik Hundhammer, ημερ. 21.05.04

Καμαμπέρ (Penicillium camemberti)

Καμαμπέρ από τη Νορμανδία (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης).
Πηγή: Wikimedia Commons. Coyau / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0