Θέμα 4 Βιώσιμη διατροφή

Το βιώσιμο μέλλον περιλαμβάνει τοπικά και εποχιακά τρόφιμα, σεβασμό στη φύση, γνώση της γης, σεβασμό στους εργαζόμενους. Όλα τα υλικά των παρακάτω συνταγών είναι εποχιακά και όσο το δυνατόν τοπικά.

Λήψη από το Canva.com