Ασκήσεις
1 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 4 Πατουλίνη

Μήλο μολυσμένο από το Penicillium expansum

Η πατουλίνη είναι μια μυκοτοξίνη που παράγεται από πολλά είδη μούχλας, ιδιαίτερα το Penicillium, το Aspergillus και από είδη του Byssochlamys.

Η πατουλίνη είναι ένας κοινός μολυσματικός παράγοντας των φρούτων και των λαχανικών, που συχνά παρουσιάζεται σε σάπια μήλα και προϊόντα μήλου, με αποτέλεσμα η μυκοτοξίνη αυτή να εντοπίζεται συχνά σε χυμούς μήλου του εμπορίου.

Μπλε μούχλα που προκαλείται από το Penicillium expansum σε μήλο Golden Delicious.

Tannous, Joanna & Keller, Nancy & Atoui, Ali & el Khoury, Andre & Lteif, Roger & Oswald, Isabelle & Puel, Olivier. (2017). Secondary Metabolism in Penicillium expansum: Emphasis on Recent Advances in Patulin Research. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 58. 10.1080/10408398.2017.1305945.

Η πατουλίνη παρουσιάζεται σε πολλά διαφορετικά τρόφιμα, καθώς πρόκειται για μια μυκοτοξίνη που παράγεται από τουλάχιστον 60 διαφορετικά ειδών μυκήτων.