Ασκήσεις
1 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 5 Μύκητες του γένους Fusarium

Απεικόνιση σε υπολογιστή κονιδίων (αγενών σπορίων) από τον μύκητα Fusarium sp.

Οι μύκητες του γένους Fusarium βρίσκονται συνήθως στο έδαφος σε αποσυντιθέμενα υλικά. Παράγουν ένα ευρύ φάσμα τοξινών, συμπεριλαμβανομένων:

  • τριχοθεσινών (όπως δεοξυνιβαλενόλη – DON, νιβαλενόλη – NIV και τοξίνες T-2 και HT-2),
  • ζεαραλενόνης (ΖΕΝ) και
  • φουμονισινών.

Φωτογραφία από: KATERYNA KON / SCIENCE PHOTO LIBRARY

Λεζάντα:
Stachybotrys sp.: καρποφόρα δομή με σπόρια, απεικόνιση σε υπολογιστή. Αυτός ο μύκητας μπορεί να παράγει μια τριχοθεσινική μυκοτοξίνη (Satratoxin H) η οποία είναι δηλητηριώδης διά της εισπνοής. Οι τοξίνες υπάρχουν στα σπόρια των μυκήτων. Οι τοξίνες που παράγονται από αυτόν τον μύκητα καταστέλλουν το ανοσοποιητικό σύστημα που επηρεάζει τον λεμφοειδή ιστό και τον μυελό των οστών. Τα σπόρια εξοντώνονται εύκολα μετά την απελευθέρωση, ωστόσο, τα νεκρά σπόρια εξακολουθούν να είναι αλλεργιογόνα και τοξικά.

Οι μούχλες και οι τοξίνες Fusarium μολύνουν ιδιαίτερα τα σιτηρά και εμφανίζονται σε μια ποικιλία διαφορετικών καλλιεργειών σιτηρών. Έτσι, οι τοξίνες Fusarium σχετίζονται με συγκεκριμένα είδη σιτηρών.

Για παράδειγμα:

Το σιτάρι συνδέεται συχνά με το DON και το ZEN.

Η βρώμη συνδέεται συχνά με τις τοξίνες T-2 και HT-2.

Ο αραβόσιτος (το καλαμπόκι) συνδέεται συχνά με τις φουμονισίνες.

Πηγή: Pixabay. Δωρεάν χρήση με την άδεια του Pixabay. Δεν απαιτείται αναφορά

Μύκητας που προκαλεί μια ασθένεια του σιταριού και του κριθαριού, γνωστή ως φουζαρίωση (Fusarium head blight) των σταχύων.
Ασθένεια του αραβοσίτου που προκαλεί σήψη των σταχύων από τον μύκητα Gibberella

Οι τριχοθεσίνες είναι μια οικογένεια με περισσότερες από 200 χημικά συγγενείς μυκητιασικές τοξίνες που παράγονται από αρκετούς μύκητες, ιδιαίτερα από τα είδη του γένους Fusarium, και έχουν ανιχνευτεί σε προϊόντα όπως το καλαμπόκι και το σιτάρι, καθώς και σε ορισμένα επεξεργασμένα προϊόντα διατροφής.

Η ζεαραλενόνη (γνωστή και ως τοξίνη F-2) παράγεται από διάφορα είδη του γένους Fusarium. Εμφανίζεται φυσικά στον αραβόσιτο (καλαμπόκι) στα τέλη του φθινοπώρου και τον χειμώνα. Την ανάπτυξή της ευνοούν τα υψηλά επίπεδα υγρασίας και οξυγόνου, καθώς και οι χαμηλές θερμοκρασίες.

Η ζεαραλενόνη είναι ανθεκτική στη θερμότητα, αλλά μπορεί να καταστραφεί μερικώς κατά την εξώθηση (extrusion cooking) των σιτηρών. Όταν χορηγούνται υψηλές δόσεις αυτής της μυκοτοξίνης, τότε μπορεί να μεταφερθεί στο γάλα προβάτων, αγελάδων και χοίρων.

Οι μύκητες του γένους Fusarium που παράγουν φουμονισίνη προκαλούν μια ασθένεια στον αραβόσιτο, γνωστή ως σήψη των σταχύων από Fusarium (Fusarium ear rot).

Οι φουμονισίνες είναι μυκοτοξίνη που παράγονται από τον μύκητα του γένους Fusarium. Παρουσιάζουν την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης και μέσες συγκεντρώσεις στον αραβόσιτο και σε προϊόντα με βάση τον αραβόσιτο.