Ασκήσεις
1 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 6 Κυκλοπιαζονικό οξύ (CPA)

Προβολές κυτταρικού θανάτου που προκαλείται από το κυκλοπιαζονικό οξύ (CPA) στην πρωτογενή ρίζα ομοειδούς σειράς αραβοσίτου. Η έκταση του κυτταρικού θανάτου φαίνεται από την ένταση και το μήκος της ρίζας με χρώμα μπλε του Evans.

Δημοσιεύτηκε σε: Subbaiah C. Chalivendra; Catherine DeRobertis; Perng-Kuang Chang; Kenneth E. Damann; MPMI 2017, 30, 361-373.

Πνευματικά δικαιώματα: Αυτό το άρθρο είναι για ελεύθερη χρήση και δεν προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Μπορεί να αναδημοσιευτεί ελεύθερα με τη συνήθη αναφορά της πηγής. Αμερικανική Φυτοπαθολογική Εταιρεία (American Phytopathological Society). • DOI: 10.1094/MPMI-02-17-0026-R

Το κυκλοπιαζονικό οξύ (CPA) παράγεται από διάφορα είδη μούχλας (συμπεριλαμβανομένων των Aspergillus και Penicillium spp.), που εμφανίζονται συνήθως σε γεωργικά προϊόντα ή χρησιμοποιούνται σε ορισμένες ζυμώσεις τροφίμων, π.χ. το Penicillium camemberti που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του τυριού Καμαμπέρ. Επίσης, εμφανίζεται φυσικά σε μολυσμένο αραβόσιτο (καλαμπόκι) και φιστίκια.

Το CPA μπορεί να επηρεάσει αρκετά όργανα, κυρίως στην πεπτική οδό, όπως το ήπαρ, τον σπλήνα, τα νεφρά και το πάγκρεας. Το CPA έχει την ιδιότητα να σχηματίζει χηλικά σύμπλοκα μεταλλικά ιόντα, π.χ. ασβέστιο, μαγνήσιο και σίδηρο, που μπορεί να είναι ένας σημαντικός μηχανισμός τοξικότητας, ωστόσο, δεν θεωρείται ισχυρή τοξίνη οξείας τοξικότητας για τα ζώα.

Πρακτικά, οι μυκοτοξίνες μπορούν να χωριστούν σε δύο κύριες ομάδες:

Μυκοτοξίνες ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (FIELD mycotoxins), οι οποίες παράγονται από μύκητες που αναπτύσσονται σε συνθήκες υγρασίας και σε θερμοκρασία υψηλότερη από 17-20 °C.

Μυκοτοξίνες ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (STORAGE mycotoxins), οι οποίες παράγονται από μύκητες που αναπτύσσονται σε συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασία χαμηλότερη από 17-20 °C.