Apie

E Safe “Maisto kokybės ir saugumo gerinimas, mokant maisto gamintojus ir tiekėjus” yra Erasmus+
Finansuojamas projektas, kuris prasidėjo 2020 m.lapkričio 1d. Ir baigsis 2023 m. rugpjūčio mėn.

e-SAFE išvystys išsamią mokymų programą visiems maisto gamintojams bei tiekėjams
Europos Sąjungos mastu,,siekiant pagerinti jų žinias bei įgūdžius, kad užkirsti kelią visuomenės ligoms,
kurias sukelia netinkamas elgesys su maistu. Apibrėžiant tiksliau, mokymų paketo tikslas yra suteikti
atnaujintas žinias ir pagerinti maisto gamintojų bei tiekėjų įgūdžius, įgalinant juos pergalvoti
klaidingas patirtis gaminant maistą ir imantis visų Corona viruso epidemijos apsisaugojimo priemonių.
Mokymai bus orientuoti į atsirandančias arba vėl atsinaujinančias, sunkiai atpažįstamas maisto grėsmes.
Pagrindinės projekto tikslinės grupės : virtuvės šefai, virtuvės darbuotojai, maisto tiekėjai ir prekiautojai,
žemės ūkio produktų perdirbėjai, padavėjai, profesinės asociacijos, maisto saugumo organizacijos,
maisto pramonės, akademinės institucijos, profesinių mokyklų mokytojai, mokymų programų
kūrėjai, politikai visuose lygmenyse.

Tikslinės grupės

Virėjai, virtuvės darbuotojai, maisto tvarkytojai, prekybininkai ir žemės ūkio, • Maisto perdirbimo darbuotojai, susiję su patiekalų gamyba ir maisto tiekimu.

Profesinės asociacijos, maisto saugos organizacijos, maisto pramonė, •Akademinės institucijos, profesinio mokymo teikėjai ir profesinio mokymo rengėjai bei visų lygių politikos formuotojai.

Intelektiniai produktai (IOs)

O1

Konceptinė virėjų, virtuvės šefų, maisto tiekėjų bei padavėjų mokymo sistema

O2

Mokymo programos metodologija

O3

e-SAFE Mokymų paketo tobulinimas

O4

e-SAFE e-Mokymų platforma

O5

Vadovas ir rekomendacijos profesinių technikos mokyklų dėstytojams

Sukurti mokymų paketą, tinkamą suaugusių mokymui, kurį būtų galima įjungti į jau esamą
mokomąją medžiagą apie maisto saugumą ir panaudoti visiems, kurie užsiima profesiniu mokymu.

Sukurti inovacinių maisto higienos bei saugumo mokymų bei skaitmeninio mokymo įrankį ,
kuris apimtų maisto ruošimą bei koncentruotųsi į neseniai identifikuotų ir nelabai žinomų maisto
pavojų, pvz. Cheminių toksikantų, patogenųi ir alergenų prevenciją.

Motyvuoti ir stiprinti higienos bei saugumo reikalavimų laikymąsi gaminant, transportuojant
bei laikant ar tiekiant maistą.