5 modulis Mikotoksinai

Last updated: 5 gegužės, 2023

Mokymosi tikslai

Mikotoksinai – tai grybų gaminamų toksiškų antrinių metabolitų grupė, aptinkama maisto ir žemės ūkio produktuose.  Šio modulio tikslas – aprašyti mikotoksinų taršą maisto produktuose, jų keliamą pavojų žmonių sveikatai, kaip sumažinti mikotoksinų poveikį maisto produktams ir kaip elgtis su pelėsiais užterštais maisto produktais. Modulyje taip pat aptariamas galimai užterštų maisto produktų, daugiausia grūdų ir javų, identifikavimas, tinkamos laikymo sąlygos, mikotoksinų, visų pirma aflatoksinų, patekimo į organizmą poveikis ir tvarkymo procedūros, kuriomis siekiama sumažinti mikotoksinų kiekį maisto produktuose.

Baigę šį modulį dalyviai turėtų gebėti:

  • Suprasti, kas yra mikotoksinai
  • Suprasti, kodėl mikotoksinai yra problema, ir nustatyti pagrindinius pažeidžiamus maisto produktų grupes
  • Suprasti, kaip galima sumažinti mikotoksinų keliamą riziką, ir sumažinti riziką maisto produktuose
  • Suprasti, kaip elgtis su maisto produktais, ant kurių matomi pelėsiai
  • Susipažinti su ES mikotoksinų sistemos nuostatomis
  • Suprasti mikotoksinų prevencijos ateities perspektyvas

Pelėsis ant nektarinų. Užauga mažiau nei per 24 val.

Šaltinis Own work

Autorius Simon A. Eugster