Skyrius 1 Supažindinimas su makroelementais

Baigę šį skyrių turėtumėte gebėti:

  • Nustatyti pagrindinius makroelementus
  • Nustatyti pagrindines makroelementų subkategorijas
  • Žinoti pagrindinius kiekvieno makroelemento maisto šaltinius