Skyrius 2 Supažindinimas su mikroelementais

Baigę šį skyrių turėtumėte gebėti:

  • Išskirti įvairius vitaminus ir mineralus ir įvardinti kai kuriuos jų šaltinius.
  • Suprasti, kaip šie mikroelementai gali paveikti mūsų sveikatą.
  • Įvardyti kai kurias medžiagas, kurios gali pagerinti sveikatą įvairiomis sąlygomis.