Skyrius 5 Reglamentuojami cheminių pavojų maisto produktuose lygiai

Image from Canva

Į maistą gali patekti įvairių cheminių medžiagų. Kai kurių iš jų neįmanoma numatyti (pvz., tų, kurie yra sąmoningai pridedami), tačiau dauguma jų yra kontroliuojami nacionaliniu arba tarptautiniu lygmeniu, daugiausia nustatant didžiausias leistinas ribas. Kai kuriais atvejais šios ribos gali skirtis priklausomai nuo produkto rūšies ir nuo to, ar jis vartojamas žalias, ar perdirbtas. Ypač kūdikių maistui nustatytos normos dažnai yra daug mažesnės nei normos, taikomos visiems gyventojams (South et al., 2011).

ES Reglamente (EB) Nr. 1881/2006 nustatytos didžiausios leistinos tam tikrų teršalų koncentracijos maisto produktuose. Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos į šį modulį įtrauktų cheminių teršalų didžiausios leistinos ribos keliems įprastiems maisto produktams. Daugiau maisto produktų su konkrečiomis didžiausiomis leistinomis teršalų koncentracijomis ir išsamia informacija pateikiama Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priede.

Maisto produktas Nitratai (mg NO3/kg) Švinas (mg/kg wet weight) Kadmis (mg/kg wet weight) Gyvsidabris (mg/kg wet weight) Chloro-propanolis (μg/kg) Dioksinai & PCBs PAHs (μg/kg)
Šviežūs špinatai
2500 – 3000
Šviežia salota
2500 – 4500
Pienas
0.02
6.0 pg/g fat
Mėsa (galvijų, aviena, kiauliena, paukštiena)
0.10
0.05
1.5 – 4.5 pg/g fat
Žuvis
0.30
0.05
0.50
8.0 pg/g wet weight
2.0
Kiaušiniai
6.0 pg/g fat
Vėžiagyviai
1.50
1.00
10.0
Grūdai, ankštiniai
0.20
0.10
Daržovės
0.10
0.05
Vaisiai
0.10
0.05
Sojos padažas
20.0
Daržovių aliejai/riebalai
2.0
Rūkyta žuvis/mėsa
5.0

Šaltinis: Regulation (EC) No 1881/2006

Dėl akrilamido kiekio maisto produktuose ES nustatė Reglamente (ES) 2017/2158 įtvirtintus lyginamuosius lygius, o svarbiausi iš jų pateikti toliau esančioje lentelėje. Daugiau maisto produktų su konkrečiais akrilamido lyginamaisiais kiekiais ir išsamesnę informaciją galima rasti Reglamento (ES) 2017/2158 IV priede.

Maisto produktas
Lyginamasis akrilamido lygis (μg/kg)
Gruzdintos bulvytės
500
Bulvių traškučiai
750
Mikšta duona
50-100
Sausi pusryčiai
150-300
Sausainiai ir vafliai
350
Skrudinta kava
400

Šaltinis: Regulation (EU) 2017/2158