2 tema Maisto saugos iniciatyvos ES politikoje

EFSA – Europos maisto saugos tarnyba

Be Bendrojo maisto įstatymo, EK įsteigta Europos maisto saugos tarnyba EFSA teikia Komisijai mokslinę paramą su maistu susijusiais klausimais, atlieka rizikos vertinimus ir informuoja visas suinteresuotąsias šalis bei visuomenę, kad būtų užtikrinta jų sauga.

RASFF – Skubaus įspėjimo apie nesaugų maistą ir pašarus sistema

1979 m. sukurta RASFF (Skubaus įspėjimo apie nesaugų maistą ir pašarus sistema) – tai ryšių sistema, kuria “[…] ES valstybių narių nacionalinės maisto saugos institucijos, [Komisija], [EMST], [EKA], Norvegija, Lichtenšteinas, Islandija ir Šveicarija [teikia visą parą veikiančią paslaugą, užtikrinančią, kad skubūs pranešimai būtų siunčiami, gaunami ir į juos reaguojama kolektyviai ir veiksmingai” (EK, n.d.4). RASFF turi dvi internetines platformas: vieną duomenų bazę, kurioje galima atlikti paiešką ir kurioje skelbiami naujausi RASFF perspėjimai, ir vartotojų portalą, kuriame skelbiami visi naujausi maisto produktų atšaukimai iš rinkos ir vietiniai perspėjimai visoje ES (ibid.).

Visual taken from Canva.com

PAFF komitetas

Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinį komitetą (PAFF komitetas) sudaro visų ES šalių nacionaliniai ekspertai, atsakingi už tai, kad “Sąjungos priemonės, susijusios su maisto ir pašarų sauga, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata, būtų praktiškos ir veiksmingos” (EK, n.d.3). Komitetą sudaro 14 skirtingų skyrių (ibid.):

 1. Gyvūnų sveikata ir gerovė
 2. Gyvūnų mityba
 3. Maisto grandinės biologinė sauga
 4. Kontrolė ir importo sąlygos
 5. Miško dauginamosios medžiagos
 6. Bendrieji maisto teisės aktai
 7. Genetiškai modifikuoti maisto produktai ir pašarai bei rizika aplinkai
 8. Naujas maistas ir toksikologinė sauga
 9. Fitofarmaciniai preparatai
 10. Augalų sveikata
 11. Vaisinių genčių ir rūšių dauginamoji medžiaga ir augalai
 12. Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga
 13. Žemės ūkio ir sodininkystės sėklos ir dauginamoji medžiaga
 14. Vynmedžiai

Visual taken from Canva.com

Maisto perskirstymas

Pagal ES reglamentą Nr. 2021/821 ir siekiant sumažinti maisto švaistymą, maisto verslo operatoriams leidžiama perskirstyti maistą, kuris po kontrolės laikomas tinkamu vartoti ir nekenksmingu sveikatai. Šiai iniciatyvai taikomos tam tikros sąlygos:

 • Maisto produktai, kuriems taikomas tinkamumo vartoti terminas, turi būti perskirstyti iki galiojimo pabaigos.
 • Maisto produktai, kuriems taikomas minimalus tinkamumo vartoti terminas, gali būti perskirstomi iki tos datos ir po jos
 • Maisto produktai, kuriems minimalus tinkamumo vartoti terminas netaikomas, gali būti perskirstomi bet kuriuo metu.

Visual taken from Canva.com