3 tema ES teisės aktai dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams

2002 m. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Bendrąjį ES reglamentą dėl maisto produktų (Nr. 178/2002) (EC, n.d.a.). Jo tikslas – apsaugoti su maistu susijusią žmogaus gyvybę ir piliečių teises (ibid.). 2011 m. EK paskelbė reglamentą (Nr. 1169/2011), kuriuo siekiama nustatyti piliečių teises į patikimą informaciją ir saugų maistą (ES, n.d.b). Šiuo reglamentu nustatomos bendrosios maisto produktų ženklinimo taisyklės ir reikalavimai, juo siekiama pateikti informaciją apie maisto produktų sudedamąsias dalis (įskaitant alergenus) (ibid.). Visų lygių maisto tvarkymo subjektai privalo teikti informaciją apie maisto produktų sudedamąsias dalis, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra fasuoti, ar ne. Be to, FIC (Informacija apie maistą vartotojams) reglamente numatyta privalomai nurodyti maistines medžiagas fasuotų perdirbtų maisto produktų etiketėse (EK, 2020).

Visual taken from Canva.com

Reglamente Nr. 1169/2011 nustatytos maisto produktų ženklinimo taisyklės maisto tvarkytojams ir operatoriams. Toliau pateiktoje lentelėje išvardyti privalomi duomenys apie fasuotus maisto produktus, kaip nurodyta Komisijos interneto svetainėje (EC, n.d.a.).

Fasuoti maisto produktai
Maisto produkto pavadinimas
Sudedamųjų dalių sąrašas
Alergenų nuoroda (įvykis, jei yra pakeistos formos)
Grynasis maisto kiekis
"Geriausias iki" arba "Tinka vartoti iki" data
Naudojimo ir (arba) laikymo sąlygos
Maisto verslo operatoriaus pavadinimas
Kilmės šalis arba kilmės vieta
Būtinos naudojimo instrukcijos
Faktinė alkoholio koncentracija tūrio proc. gėrimuose, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 1,2 % m/V
Mitybos informacija

ES valstybės narės privalo informuoti apie alergenų buvimą nefasuotuose maisto produktuose arba maisto produktuose, kurie yra supakuoti pirkimo metu pardavimo vietoje (EK, n.d.a.). Jos taip pat turi teisę įgyvendinti papildomas nacionalines taisykles (ten pat).

Visual taken from Canva.com