4 tema Maisto produktų ženklinimas

Reglamento Nr. 1169/2011 gairėse (EK, 2012) aiškinama, kad maisto produktų ženklinimas yra labai svarbus, nors etiketėje ne visada įmanoma nurodyti tikslų maistinių medžiagų kiekį. Visos ES valstybės narės, įdiegusios ir nuolat prižiūrinčios kontrolės sistemą, kad būtų pasiekti toliau nurodyti tikslai, privalo laikytis reglamento ir kasmet teikti ataskaitas Komisijai (ten pat):

  1. “Nustatyti riziką, susijusią su gyvūnais, pašarais ar maisto produktais, pašarų ar maisto įmonėmis, pašarų ar maisto produktų naudojimu arba bet kokiu procesu, medžiaga, medžiaga, veikla ar operacija, kuri gali turėti įtakos pašarų ar maisto saugai, gyvūnų sveikatai ar gerovei
  2. Pašarų ar maisto verslo operatorių ankstesnė patirtis, susijusi su pašarų ar maisto teisės aktų arba gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių laikymusi
  3. Jau atliktų savikontrolės patikrinimų patikimumas
  4. Bet kokia informacija, kuri gali rodyti, kad nesilaikoma reikalavimų” (ten pat).Ši kontrolė turėtų būti vykdoma ne tik nacionaliniu mastu, bet ir importuojamiems bei eksportuojamiems produktams (ten pat).

Visual taken from Canva.com