Tema 2 ES teisės aktai

Mikotoksinai kelia susirūpinimą žmonių ir gyvūnų sveikatai ir yra svarbus ne tik nacionalinės, bet ir tarptautinės prekybos klausimas. Reguliavimo institucijos turi bendradarbiauti nustatydamos mikotoksinų kiekio maisto produktuose ir pašaruose ribines vertes ir suderinti standartus visame pasaulyje, atsižvelgdamos į vartotojų saugą ir nustatytą socialinį bei ekonominį poveikį.

EFSA reguliariai vertina mikotoksinų keliamą riziką ir pataria, kaip kontroliuoti, kad būtų sumažintas jų poveikis vartotojams. EMST turi Maisto grandinės teršalų ekspertų grupę (CONTAM), kurios tikslas – teikti mokslines rekomendacijas dėl maisto grandinės teršalų ir nepageidaujamų medžiagų, pavyzdžiui, natūralių toksinių medžiagų, mikotoksinų ir neleistinų medžiagų likučių.

CONTAM ekspertų grupės nariai yra mokslininkai iš visos Europos, turintys chemijos, poveikio vertinimo, žmonių ir veterinarinės toksikologijos (cheminių medžiagų rizikos vertinimo), toksikologinių bandymų su eksperimentiniais gyvūnais, epidemiologijos, statistikos ir gyvūnų mitybos (poveikio gyvūnams vertinimo) patirties.

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1881/2006 nustatytos didžiausios leistinos mikotoksinų koncentracijos maisto produktuose ribos, kurios yra labai mažos dėl jų didelio toksiškumo.

Keletas dabartinių ES nustatytų mikotoksinų ribinių verčių pavyzdžių:

  • didžiausias leistinas aflatoksinų kiekis yra nuo 0,025 iki 15 µg/kg (µg yra viena milijardinė kilogramo dalis) įvairiuose riešutuose, grūduose, džiovintose figose, prieskoniuose, piene ir mišiniuose kūdikiams;

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1881/2006 nustatytos didžiausios leistinos mikotoksinų koncentracijos maisto produktuose ribos, kurios yra labai mažos dėl jų didelio toksiškumo.

Keletas dabartinių ES nustatytų mikotoksinų ribinių verčių pavyzdžių:

  • didžiausia leistina patulino koncentracija obuolių sultyse arba kietuose obuolių produktuose yra nuo 10 iki 50 µg/kg