Tema 2 Rizikos minimizavimas namuose

Mikotoksinų prevencija yra sudėtingas uždavinys ir gali būti vykdoma įvairiais etapais. Svarbu pabrėžti, kad mikotoksinus gaminantys pelėsiai auga ant įvairių augalų ir maisto produktų ir gali prasiskverbti giliai į maistą, o ne tik augti jo paviršiuje.

 Vartotojams, kaip prevencinės priemonės prieš grybelių augimą, užterštumą ir mikotoksinų gamybą, gali būti šios:

  • palaikyti švarą šaldytuve, kad jame nesiveistų pelėsis;
  • indų šluostes, rankšluosčius, kempines ir šluostes laikyti švarias ir šviežias;
  • prieš vartojimą kruopščiai nuplauti žalius vaisius ir daržoves.

Jei maistas, jo skonis ar kvapas pakitęs, net ir nežymiai, visiškai jį išmesti.

Mikotoksinai yra nematomi ir neaptinkami akimis, jų gali būti visame produkte 

Penicillium ant apelsino (Citrus aurantium)