Tema 3 Proceso ir sandėliavimo metu susidarantys teršalai

Proceso teršalai – tai medžiagos, kurios susidaro, kai perdirbant maisto produktus (pvz., fermentuojant, rūkant, džiovinant, rafinuojant ir verdant aukštoje temperatūroje) vyksta cheminiai pokyčiai (Europos maisto saugos tarnyba, 2018). Tokių medžiagų pavyzdžiai yra akrilamidas, chloropropanoliai, furanai ir pakuočių migrantai.

Image from Canva