Kategoria (Kurs): Polish

Moduł 7 Wytyczne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa podczas rozprzestrzeniania się chorób wywołanych przez żywność i sytuacji awaryjnych

Moduł 7 Wytyczne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa podczas rozprzestrzeniania się chorób wywołanych przez żywność i sytuacji awaryjnych

Cele szkolenia Po ukończeniu tego modułu uczestnik powinien:Znać choroby spowodowane zakażoną żywnościąUmieć rozpoznać objawy choroby;znać wymagania dotyczące prawidłowej higieny dla osób zajmujących się żywnością;znać podstawowe zasady, które sprawiają, że żywność