Moduł 2 Podstawy bezpieczeństwa żywności

Last updated: 3 maja, 2023

Cele dydaktyczne

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy powinni:

    • Zapoznać się z unijnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny w przygotowywaniu żywności
    • Potrafić zastosować unijne procedury zapewniania bezpieczeństwa i jakości żywności
    • Dobrze znać ramy prawne UE dotyczące bezpieczeństwa żywności
    • Potrafić stosować zasadę HACCP w przygotowywaniu żywności