Moduł 5 Mykotoksyny

Last updated: 3 maja, 2023

Cele szkolenia

Mykotoksyny to grupa toksycznych metabolitów wtórnych wytwarzanych przez grzyby, występujących w żywności i produktach rolnych. Ten moduł ma na celu opisanie zanieczyszczenia mikotoksynami w żywności, ich ryzyka dla zdrowia ludzkiego, jak zmniejszyć wpływ mikotoksyn w żywności i jak radzić sobie z żywnością z pleśnią. Moduł obejmuje również identyfikację potencjalnej skażonej żywności, głównie ziaren i zbóż, odpowiednie warunki przechowywania, skutki spożycia mikotoksyn, w szczególności aflatoksyn, oraz procedury postępowania w celu zmniejszenia ilości mikotoksyn w żywności.

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy powinni:

  • Dowiedzieć się, czym są mikotoksyny
  • Zrozumieć, dlaczego mikotoksyny są problemem i zidentyfikować główne wrażliwe grupy żywności
  • Zrozumieć, w jaki sposób można zminimalizować ryzyko mikotoksyn i zmniejszyć ryzyko w produktach spożywczych
  • Dowiedzieć się, jak radzić sobie z jedzeniem z widoczną pleśnią
  • Zapoznanie się z ramami UE dotyczącymi mikotoksyn
  • Zrozumieć przyszłe perspektywy zapobiegania mykotoksynom

Pleśń na nektarynach. Uprawiane w mniej niż 24 godziny.

Źródło: opracowanie własne

Autorzy: Simon A. Eugster