Moduł 7 Wytyczne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa podczas rozprzestrzeniania się chorób wywołanych przez żywność i sytuacji awaryjnych

Last updated: 17 maja, 2023

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu uczestnik powinien:

  • Znać choroby spowodowane zakażoną żywnością
  • Umieć rozpoznać objawy choroby;
  • znać wymagania dotyczące prawidłowej higieny dla osób zajmujących się żywnością;
  • znać podstawowe zasady, które sprawiają, że żywność jest bezpieczna;
  • znać i stosować narzędzia zarządzania kryzysowego;
  • przestrzegać ograniczeń dla zakładów gastronomicznych w sytuacji zagrożenia (COVID-19).

Źródło: freepik.com