Część 2 Wpływ izomerów trans kwasów tłuszczowych na zdrowie człowieka

Kwasy trans przyczyniają się do ryzyka zawału serca i cukrzycy oraz zwiększają ryzyko udaru mózgu. Powodują one wzrost cholesterolu w organizmie.

Stosowanie kwasów trans(zwłaszcza uwodornionych olejów) podnosi poziom cholesterolu lipoprotein o niskiej gęstości. Cholesterol lipoprotein o niskiej gęstości jest „złym” cholesterolem. Uszkadza serce i naczynia krwionośne. Powinien być jak najmniej obecny we krwi (Foods High in Trans Fat, 2020).

Kwasy trans są czasami określane jako „zabójcy tłuszczu”, ponieważ stymulują procesy utleniania metabolicznego, dalej zwężają naczynia krwionośne i zwiększają ryzyko różnych nowotworów (Daily Newspaper „Kłajpeda”, 2018).