Część 3 Działania na rzecz zakładów żywienia zbiorowego w sytuacjach nadzwyczajnych (COVID-19)

Wirus COVID-19 jest przenoszony bezpośrednio przez kropelki oddechowe i poprzez kontakt z błonami śluzowymi jamy ustnej, nosa lub oczu za pomocą brudnych rąk. Wirus może być przenoszony pośrednio z jednej powierzchni na drugą brudnymi rękami (The Medicines Information System, 2020).

Według brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia (2022) objawy COVID-19 i innych infekcji dróg oddechowych są bardzo podobne, więc nie można rozróżnić COVID-19, grypy lub innej infekcji na podstawie samych objawów. Większość osób z COVID-19 będzie miała stosunkowo łagodny przebieg choroby, zwłaszcza jeśli zostały zaszczepione.

Źródło: freepik.com

Objawy COVID-19, grypy i powszechnych infekcji dróg oddechowych obejmują:

 • ciągły kaszel;
 • wysoką temperaturę, gorączkę lub dreszcze;
 • utratę lub zmianę odczucia prawidłowego zmysłu smaku lub zapachu;
 • spłycony oddech
 • niewyjaśnione poczucie zmęczenia, brak energii;
 • bóle mięśni lub bóle, które nie są spowodowane ćwiczeniami;
 • nie chce jeść lub nie czuje się głodny;
 • ból głowy, który jest nietypowy lub trwa dłużej niż zwykle;
 • ból gardła, zatkany nos lub katar;
 • biegunka, mdłości lub wymioty (UK Health Security Agency (2022).

Ryzyko przeniesienia i zakażenia COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi zmniejsza się poprzez:

 • dobrą higienę rąk;
 • stosowanie płynów dezynfekujących;
 • noszenie masek ochronnych i respiratorów;
 • stosowanie rękawic ochronnych;
 • przestrzeganie zasad postępowania podczas kaszlu i kichania (UK Health Security Agency (2022).

W skrajnych sytuacjach, takich jak pandemia COVID–19, należy zatem podjąć następujące środki:

Utrzymanie czystości w zakładzie gastronomicznym:

Źródło: freepik.com

Mydło do rąk i środek dezynfekujący powinny być zawsze dostępny i łatwo osiągalny. Jeśli umycie rąk mydłem i wodą nie jest możliwe, obowiązkowe jest stosowanie środków do dezynfekcji rąk. Środki dezynfekujące skuteczne przeciwko koronawirusowi:

 • środki dezynfekujące na bazie alkoholu zawierające co najmniej 70% alkoholu. Jeśli środek do dezynfekcji rąk nie jest dostępny, zaleca się stosowanie alkoholu salicylowego, który zawiera 70% alkoholu medycznego.
 • w celu skutecznej dezynfekcji rąk środek dezynfekujący należy pocierać przez co najmniej 20-30 sekund. Środek dezynfekujący nie będzie skuteczny, jeśli na dłoniach widoczne są zabrudzenia.

Noszenie masek ochronnych lub oddechowych

 

Podczas kontaktu z żywnością należy nosić gumowe rękawice ochronne, które należy wyrzucić po użyciu.

 

Jeśli jest taka możliwość, pomieszczenia usługowe trzeba wentylować co najmniej raz na godzinę.

 

Często dotykane powierzchnie (klamki drzwi, poręcze klatek schodowych, wyłączniki elektryczne, podpory krzeseł itp.) należy czyścić i dezynfekować co najmniej dwa razy dziennie.

 

Naczynia i przybory należy myć w zmywarkach w temperaturze co najmniej 60°C lub za pomocą innych odpowiednich środków zapewniających ich czystość/bezpieczeństwo.

 

Źródło: https://www.istockphoto.com/vector/ventilation-in-the-room-and-windows-on-both-doors-gm1252583703-365593189

Zachowywanie prawidłowej higieny osobistej

Najważniejszym środkiem zapobiegawczym, aby uniknąć zachorowania lub zarażenia kogoś innego, jest mycie rąk i dezynfekcja. Cząsteczki wirusa otoczone są warstwą tłuszczu, który mydło niszczy, a tym samym zabija cząsteczki wirusa.

 

Mycie lub dezynfekcja rąk jest konieczna:

 • przed i po założeniu i zdjęciu środków ochrony indywidualnej (rękawice lub maseczka).
 • po kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem.
 • po kaszlnięciu, spoceniu, lub wydmuchiwaniu nosa.
 • po korzystaniu z toalety (Washington State University, b.d.).

Źródło: freepic.com

 

Przestrzegaj zasad prawidłowego postępowania w razie kaszlu i kichania, zakrywając usta i nos chusteczką lub, jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, zasłoń się wewnętrzną stroną zgiętego łokcia (Washington State University, ND).

 

Regularnie czyść często dotykane powierzchnie (klamki, przełączniki elektryczne, stoły i inne powierzchnie) mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym (Washington State University, ND).

 

Źródło: freepic.com

Podsumowując, zakłady żywienia zbiorowego powinny:

 • Poddawać pracowników okresowym kontrolom stanu zdrowia w celu wykrycia ewentualnej infekcji COVID-19;
 • Pilnować prawidłowego sposobu noszenia masek przez pracowników (w razie potrzeby);
 • Wprowadzić zasadę mierzenia temperatury ciała przez pracowników przed rozpoczęciem pracy;
 • Zapewnić, aby dezynfekcja często dotykanych powierzchni odbywała się prawidłowo;
 • Dostarczać produkty dezynfekcyjne w celu umożliwienia gościom prawidłowej dezynfekcji rąk;
 • Aktualne informacje dla odwiedzających na temat higieny osobistej oraz sposobu postępowania podczas kichania i kaszlu przy wejściu do lokalu gastronomicznego (Food Standards Agency).

Studium przypadku

Co jest nie tak na zdjęciu?

To zdjęcie zostało zainscenizowane tak, aby pokazać szereg zagrożeń bezpieczeństwa i niebezpiecznych nawyków pracy. Sprawdź, ile możesz znaleźć. Zaznacz wszędzie tam, gdzie widzisz niebezpieczny nawyk pracy lub zagrożenie. Szczegółowy opis problemu. Pamiętaj, aby dokładnie określić, jakie jest zagrożenie i dlaczego dana sytuacja jest uważana za niebezpieczną.