Część 3 Jak zminimalizować ryzyko mikotoksyn w żywności

Za uszkodzone uznaje się całe lub połamane ziarna, które zawierają jakąkolwiek ilość pleśni na odsłoniętej części