Część 6 Wpływ zmian klimatu i perspektywy zapobiegania mykotoksynom w żywności

Uszkodzenie zgnilizny ucha na polach kiszonki kukurydzianej (Huron 2020). Białe i różowe pleśnie są spowodowane przez Fusarium graminearum i Giberrella zeae (po lewej). Zielone pleśnie są wynikiem Penicillium spp. (po prawej). Zdjęcia: Harkirat Kaur, MSU.
Źródło: https://www.canr.msu.edu/news/mycotoxins-in-michigan-corn-silage-2019-20-data-and-call-for-2021-samples