Rozdział 1 Wstęp do makroskładników

Po ukończeniu tego rozdziału, uczeń powinien umieć:

  • Zidentyfikować główne makroskładniki pokarmowe
  • Zidentyfikować główne podkategorie makroskładników
  • Znać główne źródła żywności dla każdego makroskładnika