Rozdział 2 Wstęp do mikroskładników

Po ukończeniu tego rozdziału uczeń powinien:

  • Rozróżniać różne witaminy i minerały oraz wymienić niektóre z ich źróde
  • Zrozumieć, jak te mikroelementy mogą wpływać na nasze zdrowie
  • Wymienić niektóre substancje, które mogą poprawić stan zdrowia w różnych warunkach