O projekcie

e-SAFE – Enhance Safer and Healthier Meals through Food Handlers’ Education and Training to projekt Erasmus+ KA2, który trwa od listopada 2020 r. do sierpnia 2023 r.

W ramach projektu e-SAFE opracowany zostanie kompleksowy program szkoleniowy dla szefów kuchni, personelu kuchennego, osób zajmujących się obrotem żywnością, kierowników punktów sprzedaży i pracowników przetwórstwa rolno-spożywczego w UE, służący poszerzeniu ich wiedzy i umiejętności w celu zapobiegania wpływowi chorób przenoszonych przez żywność ze szkodliwym skutkiem dla zdrowia publicznego. Głównym celem pakietu szkoleniowego jest dostarczenie aktualnej wiedzy i doskonalenie umiejętności osób mających kontakt z żywnością, co umożliwi im ponowne rozważenie błędnych praktyk stosowanych podczas przetwarzania żywności oraz bezpieczeństwa żywności związanego z COVID-19. Szkolenie będzie dotyczyć głównych pojawiających się/powracających, niełatwo rozpoznawalnych i zwykle ignorowanych zagrożeń związanych z żywnością. Grupa docelowa będzie zachęcana do poprawy lub zmiany codziennych stosowanych praktyk (w tym wielu błędnych sposobów przygotowywania posiłków) za pomocą wielu środków (interaktywnych seminariów “face-to-face”, platformy e-learningowej oraz strony internetowej zawierającej materiały ćwiczeniowe możliwe do wykorzystania w wersji offline). Poprzez te szkolenia chcemy zapobiec niewłaściwemu zarządzaniu i zapobiegać zagrożeniom. Kierownicy placówek w MŚP zapoznają się również z zasadami HACCP oraz narzędziami, modelami i metodami skutecznego wdrażania zarządzania bezpieczeństwem żywności.

grupy docelowe

Szefowie kuchni, personel kuchenny, osoby zajmujące się żywnością, kierownicy punktów sprzedaży oraz pracownicy sektora przetwórstwa rolno-spożywczego związani z przygotowywaniem posiłków i świadczeniem usług gastronomicznych

Stowarzyszenia zawodowe, organizacje zajmujące się bezpieczeństwem żywności, przemysł spożywczy, instytucje akademickie, organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego oraz twórcy polityki na wszystkich szczeblach.

Outputs

O1

Struktura szkolenia szefów kuchni, personelu kuchennego i osób mających styczność z żywnością

O2

Metodologia programu szkolenia

O3

Opracowanie pakietu szkoleniowego e-SAFE

O4

Platforma e-learningowa e-SAFE

O5

Wskazówki i zalecenia dla instruktorów VET

Zapewnienie innowacyjnego programu szkoleniowego w zakresie higieny/bezpieczeństwa żywności oraz platformy e-learningowej, dotyczącej kwestii obróbki/przygotowania żywności, skupiającej się na zapobieganiu ostatnio zidentyfikowanym i mało znanym zagrożeniom żywnościowym.

Podniesienie poziomu przestrzegania bezpiecznych i higienicznych technik przetwarzania/przechowywania żywności (np. temperatury pieczenia/smażenia, częstej wymiany olejów/tłuszczów wykorzystywanych w trakcie smażenia, profilaktyki dotyczącej alergii pokarmowych) przez wszystkie osoby pracujące z żywnością w UE, co pozwoli uniknąć ewentualnych, pomijanych zagrożeń związanych z żywnością

Stworzenie pakietu szkoleniowego dostosowanego do potrzeb treningu dla dorosłych, który może zostać włączony do podobnych programów szkoleniowych i wykorzystany przez organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz instytucji działających w tej dziedzinie.