Partnerzy

(Polska)

The Polish Farm Advisory and Training Centre Not-For-Profit Sp. z o.o. jest prywatną spółką not-for-profit zajmującą się świadczeniem usług doradztwa rolniczego, wspieraniem rozwoju obszarów wiejskich i wzmacnianiem ducha przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez zapewnienie formalnych i nieformalnych możliwości szkolenia w dziedzinie rolnictwa oraz produkcji i przetwórstwa żywności.

(Grecja)

Instytut Prolepsis, głęboko wierząc, że zdrowie jest podstawowym prawem, odgrywa wiodącą rolę w dziedzinie zdrowia publicznego, opracowując i wdrażając inicjatywy dotyczące różnych kwestii zdrowotnych i w różnych sektorach (np. edukacji, miejscu pracy), skierowane do szerokiego grona grup społecznych, takich jak dzieci i młodzież, kobiety, migranci i osoby starsze, a także do różnych grup zawodowych, takich jak pracownicy służby zdrowia, jak również decydenci, inne organizacje pozarządowe i decydenci. Jako koordynator lub partner Instytut Prolepsis uczestniczył w około 55 projektach współfinansowanych przez UE i licznych projektach krajowych realizujących inicjatywy badawcze, stosowane i edukacyjne, mające na celu promocję zdrowia i edukację społeczeństwa, zmianę polityki zdrowotnej i zwalczanie nierówności w zakresie zdrowia. Instytut zachęca do interdyscyplinarnej i międzynarodowej współpracy, tworząc sieci współpracy nie tylko w Grecji, ale także w państwach członkowskich Unii Europejskiej, krajach Europy Wschodniej i USA.

(Cypr)

Center for Social Innovation (CSI) jest organizacją badawczo-rozwojową, która koncentruje się na wspieraniu innowacji społecznych, które mogą przynieść pozytywne zmiany w kontekście lokalnym, krajowym, regionalnym i globalnym. CSI ściśle współpracuje z rządami, lokalnymi agencjami administracyjnymi, organizacjami non-profit, podmiotami komercyjnymi i instytucjami edukacyjnymi, aby stawiać czoła wyzwaniom rynkowym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Zespół CSI składa się z pracowników naukowych, edukatorów, trenerów VET, przedsiębiorców społecznych, kierowników projektów, trenerów i programistów technologii informacyjnych. CSI posiada zdolność i potencjał do identyfikowania potrzeb społecznych, projektowania i wdrażania dostosowanych inicjatyw i projektów oraz zapewniania zrównoważonego rozwoju. Obszary specjalizacji CSI to: kształcenie i szkolenie zawodowe, rynek pracy, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, edukacja i e-learning, przedsiębiorczość społeczna, zarządzanie projektami, usługi oceny projektów, walidacja produktów i szkolenia.

(Austria)

Stowarzyszenie ISEKI-Food jest niezależną organizacją non-profit dla sektora spożywczego. Działalność stowarzyszenia skupia się głównie na edukacji i szkoleniach. ISEKI-Food zajmuje się rozwijaniem i prowadzeniem działań związanych z żywnością, takich jak: praca na rzecz zapewnienia jakości studiów nad żywnością; dostosowywanie i akredytowanie programów nauczania oraz certyfikowanie działań szkoleniowych na poziomie międzynarodowym; opracowywanie materiałów dydaktycznych i metod nauczania; promowanie efektów synergii między badaniami, edukacją/nauczaniem, przemysłem jak i władzami; rozwój środowiska ekspertów w dziedzinie żywności z uwzględnieniem przekazywania informacji ogółowi społeczeństwa; ustanowienie ram porozumień między partnerami, wspieranie mobilności studentów i pracowników, stymulowanie rozwoju dalszych powiązanych projektów, współpraca w zakresie wdrażania kryteriów jakości w łańcuchu żywnościowym.

(Litwa)

Kaunas Food Industry and Trade Training Center to placówka edukacyjna oferująca wysokiej jakości szkolenia i praktyki zawodowe, które pomogą w wybranej ścieżki kariery związanej z przemysłem spożywczym i handlem. Głównym celem jest uzbrojenie studentów w umiejętności, których potrzebują, aby uzyskać pracę na wymarzonym stanowisku. Kursy, które są oferowane w centrum szkoleniowym przemysłu spożywczego i handlu są zaprojektowane tak, aby były dostosowane do potrzeb oraz były zgodne z najwyższymi standardami. Nauczyciele są profesjonalistami i mają doświadczenie w swoich dziedzinach.

(Włochy)

Italian Cuisine, Międzynarodowa Akademia Kuchni Włoskiej w Lucca posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu gastronomicznym, z ustalonym personelem składającym się z profesjonalistów w branży spożywczej, koordynowanych przez szefa kuchni i dyrektora szkoły, Gianluca Pardini. Na przestrzeni lat, Italian Cuisine obecnie w samym sercu historycznego centrum miasta Lucca, otwarła swoje drzwi dla aspirujących kucharzy wielu narodowości. Aktualnie stała się punktem odniesienia dla kształcenia studentów ze wszystkich regionów Włoch i innych części świata.