Lekcja 1 Wstęp

  • W zależności od potrzeb, składniki odżywcze mogą być makro- lub mikroelementami
  • Składniki odżywcze są ważne dla:
    • Funkcji komórkowych
    • Produkcji energii