Temat 1 Limity regulacyjne dla mykotoksyn

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), we współpracy z Organizacją ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), jest odpowiedzialna za regularną ocenę ryzyka mikotoksyn dla ludzi, poprzez zanieczyszczenie żywności i zalecanie odpowiedniej ochrony.

Oceny ryzyka mikotoksyn w żywności przeprowadzone przez Wspólny Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności (JECFA)  są wykorzystywane przez rządy i Komisję Kodeksu Żywnościowego (międzyrządowy organ normalizacyjny dla żywności) w celu ustalenia maksymalnych poziomów w żywności lub dostarczenia innych porad dotyczących zarządzania ryzykiem w celu kontroli lub zapobiegania zanieczyszczeniu.

Wynikiem takich ocen ryzyka dla zdrowia może być albo maksymalny dopuszczalny poziom spożycia (narażenia), albo inne wytyczne wskazujące poziom zagrożenia dla zdrowia (takie jak margines narażenia), w tym porady dotyczące środków zarządzania ryzykiem w celu zapobiegania i kontroli zanieczyszczenia oraz metod analitycznych oraz działań w zakresie monitorowania i kontroli.

https://www.inaturalist.org/photos/32997163
Czarna pleśń (Aspergillus niger)
Author Piter Kehoma Boll